Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Elly Hagen Kjærnet

Fastlege

Eirik Hemsborg Skar

Fastlege

Peder Eriksen Schartum

Fastlege

Gunhild Thingelstad Wold

Sekretær/Hjelpepleier

Marit Ovnan Eidal

Helsesekretær/Hjelpepleier

Nina Øen

Sekretær/Hjelpepleier

Reidun Ebbesberg

Helsesekretær/Hjelpepleier