Sommerferie 2024:

Oversikt over legenes ferie sommeren 2024 (OBS: det kan komme endringer):

Jeanette ferie uke 26+27+28+29
Eirik ferie uke 26+27+28+30
Nelly ferie uke 26+27, 31+32
Peder ferie uke 28+29+30 (+31?)
Kjetil ferie uke 29+30+31 (+32?)
Turnuslege ferie uke 25+26+27

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser