Attestpriser Prestfoss legesenter 2024

 PrisTillegg ved samtidig konsultasjon
  
– Legeattest ved søknad om førerkort
– Helbredsattest DNLF
– Utvekslingsstudenter
– Norges Motorsportforbund
– Militære attester

– Enkel attest for skolefravær

– Vergemål
– Fosterhjem/Adopsjon
– TT-kort
– HC-parkering
– Tr.porttjeneste for funksjonshem.
– Reiseliv (avbestilling)

– Seilfly
– Sportsdykkere
– Fallskjermhoppere
– Politiskolen

– øvrige legeerklæringer
kr 500,-
kr 500,-
kr 500,-
kr 500,-
kr 500,-

kr 200,-

kr 300,-
kr 300,-
kr 300,-
kr 300,-
kr 300,-
kr 300,-

kr 1500,-
kr 1500,-
kr 1500,-
kr 1500,-

kr 300,-/15min