Korona

For å begrense risiko for smittespredning med koronavirus gjelder følgende:

  • Telefon- og videokonsultasjon fremfor oppmøte der det er mulig
  • Ikke møte opp på legekontoret ved luftveissymptomer, feber eller kjent risiko for korona før lege har snakket med deg på video eller telefon, selv om Covid-19-test er negativ
  • Holde god avstand til andre på venterommet
  • Sprite hender ved ankomst og når du forlater senteret
  • Ikke berør håndtak, ta på minst mulig
  • Bruk munnbind
  • Konsultasjoner tilstrebes under 15 min varighet